ഹാൻഡ്‌സ്‌ഫ്രീ ടെലിഫോൺ JWAT402 എലിവേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു

കേസ് വിവരണം
ഞങ്ങളുടെ JWAT402 ഹാൻഡ്‌സ് ഫ്രീ ഫോൺ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് വിറ്റു, അവിടെ അത് എലിവേറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫോണുകളുടെ ന്യായമായ വിലയും വിൽപനാനന്തര പിന്തുണയും ഇഷ്ടമാണ്.

ഹാൻസ്

പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-23-2023